Boys talking about their stereotypes of girls

Only this time in English

featuring Krasi, Nakata and Dimi

Advertisements

The stereotypes lesson

This slideshow requires JavaScript.

Конкурс за снимка :)

На 20, 21 и 22 април 2012 г., в околното пространство на НДК, ще се състои VІІ Фестивал на българското образование (www.edufest.info).
Един от атрактивните елементите на Фестивала ще бъде 
изложба на ученически авторски фотографски творби на Моста на влюбените (зад НДК). Изложбените конструкции на моста позволяват да бъдат представени 120 снимки във формат 70х50 см, и те ще бъдат избрани от всички получени изображения от компетентна комисия. Авторите, чиито снимки бъдат включени в изложбата, ще получат сертификати за участие и покани за фотопленери, ще бъдат връчени и няколко предметни награди. 

За участие в изложбата е необходимо всеки автор да изпрати по електронната поща свои снимки (не повече от 10 бр.), във файлов формат JPG, цветови модел RGB, обем на файла минимум 2.4 MB и максимум 14 MB. В отделен файл (формат DOC) ще помолим да бъде описана следната информация: трите имена на автора, училище и клас, име на фотоклуба и име на ръководителя, електронни адреси и телефони за връзка. По желание снимките могат да бъдат озаглавени и/или придружени с кратки (до 2-3 изречения) коментари. Снимките трябва да бъдат изпратени на електронен адрес photographic.bridge@gmail.com до 24 часа на 12.04.2012. 

My penpal

We wrote about penpals from Ohio few weeks ago.

On 26 f March I had an email from my penpal. His name is Mark and he is as the same age as me. He lives in Ohio, USA. I learned from him that he has two older brothers and he is the youngest. He told me about first day of April and how he has joked with his friends. He has put an orange food coloring in his friends drinks at school and it stained their teeth in orange.
Now Mark and his friends are in Spring Break until Tuesday. I’m waiting his answer and I’m so excited. I find a totally new friend.

                                                                                                                                                  Bibi